Regulamin

EGULAMIN REZERWACJI SUNTRANSFER

  1. Informacje o Przewoźniku

Michał Rozwadowski SUNTRANSFERS.PL

Jana Kurczaba 18/45, 30-868 Kraków

NIP: 6792972287

numer kontaktowy: +510 627 076

kontakt@suntransfers.pl

  1. Zasady Dotyczące Rezerwacji

2.1. Rezerwację można przeprowadzić poprzez formularz online, email lub telefonicznie.

2.2. Wszystkie rezerwacje internetowe oraz za pośrednictwem SMS muszą zostać złożone przynajmniej godzinę przed planowaną usługą i wymagają potwierdzenia od Suntransfers

2.3. Czas wyjazdu jest ustalany indywidualnie, zależnie od odległości, jednak zawsze zapewniamy dojazd na lotnisko co najmniej 3 godziny przed odlotem.

2.4. Rodzaj pojazdu (samochód osobowy, van, bus) zależy od liczby pasażerów, chyba że Klient wcześniej wybierze konkretny model w sekcji wyboru aut.

2.5. Klient ma prawo do przewozu bagażu zgodnie z normami linii lotniczych (bagaż główny + bagaż podręczny) bez dodatkowych opłat. Możliwy jest przewóz dodatkowego bagażu i sprzętu sportowego po wcześniejszym uzgodnieniu z przewoźnikiem i za dodatkową opłatą. Przewóz wózka dziecięcego lub inwalidzkiego jest bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu. Sprzęt narciarski i turystyczny musi być odpowiednio zapakowany.

2.6. Dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką dorosłych. Młodzież w wieku 13-18 lat może podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania pisemnej zgody opiekuna prawnego.

2.7. Dzieci muszą podróżować w fotelikach samochodowych adekwatnych do ich wagi i wieku. Foteliki można wypożyczyć za dodatkową opłatą 50 zł, jednak klient może także korzystać ze swojego sprzętu.

2.8. Klient jest zobowiązany zgłosić się do kierowcy od razu po opuszczeniu strefy kontroli celnej. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji (np. zagubienie bagażu) klient powinien skontaktować się z przewoźnikiem. Brak kontaktu ze strony klienta po upływie 40 minut od lądowania samolotu skutkuje anulowaniem transferu.

2.9. W przypadku opóźnień, problemów ze znalezieniem kierowcy lub innych kwestii prosimy o kontakt pod numer alarmowy +48 734 134 059. Reklamacje bez wcześniejszego kontaktu telefonicznego ze strony klienta nie będą rozpatrywane.

2.10. Wszystkie pojazdy są ubezpieczone od NNW, ale przewoźnik nie odpowiada za szkody wyrządzone poza pojazdem ani za bagaż.

2.11. Palenie tytoniu i spożywanie alkoholu w pojazdach jest zakazane.

2.12. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu osobom naruszającym regulamin lub będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

2.13. Suntransfers nie ponosi odpowiedzialności za szkody czy opóźnienia wynikające z błędnych informacji, problemów z ruchem, warunków pogodowych, spóźnienia klientów czy innych zdarzeń losowych.

2.14. Promocje są ważne jedynie w okresach wskazanych w dziale „PROMOCJE” i nie mogą być łączone.

2.15. Po otrzymaniu płatności, klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji drogą mailową. Rezerwacje można dokonywać najpóźniej na 6 godzin przed transferem, późniejsze rezerwacje wymagają potwierdzenia telefonicznego.

3. Płatności


3.1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są przelewy24.pl
3.1. Płatność dokonywana jest poprzez płatności online przelewy24.pl .,przelewem bankowym, serwis PayPal lub u kierowcy po wykonaniu usługi. Dostępne formy płatności:

       Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

3.2. Płatności przelewem należy przesyłać na konto, nie później niż na dzień przed realizacją ( w przypadku firm możliwa jest płatność po wykonaniu usługi na podstawie faktury). Jeśli rezerwacja zostanie dokonana na krócej niż 1 dzień przed rezerwowanym terminem, należy przesłać drogą mailową elektroniczne potwierdzenie przelewu. Zawsze przed dokonaniem przelewu należy upewnić się telefonicznie, czy dana usługa jest dostępna.

3.3. Płatność poprzez serwis PayPal jest możliwa przy rezerwacji internetowej. Wszystkie rezerwacje z płatnością PayPal powinny być uprzednio potwierdzone telefonicznie z przewoźnikiem. W przypadku gdy klient dokona płatności przez PayPal bez potwierdzenia rezerwacji, a nie będzie możliwości realizacji zarezerwowanego przewozu, przewoźnik potrąci opłatę transakcyjną w wysokości 3%.

3.4. Jeżeli nie ustalono inaczej to na wszystkie płatności klient otrzymuje rachunek od kierowcy, lub po uprzednim zgłoszeniu w czasie rezerwacji fakturę przesłaną pocztą elektroniczną.

3.5  Od stycznia 2020 roku wprowadzone zostały zmiany dotyczące wystawiania faktur VAT – podstawą do wystawienia pełnej faktury VAT dla podmiotu gospodarczego jest paragon fiskalny z wydrukowanym numerem NIP.
W związku z czym Klienci dokonujący płatności online (kartą płatniczą, kredytową lub system Paypal ), podczas rezerwcji lub przelewem bankowym, a stanowią powyższy podmiot i chcą pozyskać fakturę VAT, to w chwili składania zamówienia powinni wypełnić pola formularza jako firma. Należy wpisać dane (numer NIP i nazwę firmy), na które ma zostać wystawiona faktura VAT. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, nie ma możliwości jej otrzymania. Ponadto pragniemy przekazać, że dla Klientów indywidualnych, imienne faktury VAT wystawiane są jak dotychczas. Wybierając opcję płatność u kierowcy, paragon wystawiany jest w momencie rozliczenia i nie ma możliwości dopisania numeru nip, dlatego należy poinformować kierowcę przed rozpoczęciem przejazdu jeżeli ma wystawić fakturę na firmę.

4.2. Jeśli odbiór odbywa się poza miastem Kraków, Klient ma prawo do bez kosztowej rezygnacji z transferu do momentu, gdy taksówka nie opuści terenu miasta Kraków, jadąc na zlecenie.

4. Zwroty

4.1. Klient ma prawo do bez kosztowej rezygnacji z transferu najpóźniej na 12 godzin przed umówionym terminem transferu. W przypadku rezygnacji późniejszej niż 12 godzin przed umówionym terminem transferu Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

4.3. Brak przybycia Klienta w miejsce wyjazdu powyżej 15 minut od uzgodnionej godziny jest jednoznaczne z rezygnacją z przejazdu. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

4.4. Złe podanie daty i godziny powrotu lub niepowiadomienie o zmianie godzin powrotu, skutkuje natychmiastowa rezygnacją z transferu. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Ponowne wysłanie samochodu po klienta skutkuje naliczeniem opłaty zgodnie z cennikiem przewoźnika.

4.5. Zwrotowi nie podlegają prowizje transakcyjne pobrane przez banki lub systemy rozliczeniowe.

5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje muszą być zgłoszone kierowcy w czasie transferu lub bezpośrednio po nim. Późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni roboczych i odpowiemy w formie elektronicznej (e-mail)

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Wszystkie dane osobowe, podlegają ochronie przez przewoźnika zgodnie z prawem. Klientowi przysługuje prawo wglądu, zmiany i usuwania swoich danych osobowych.